Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren in Drenthe. Bij dit loket kunt uw aanvraag schadebestrijding indienen en vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

In het faunabeheer wordt onderscheid gemaakt tussen jacht enerzijds en populatiebeheer en schadebestrijding anderzijds. De jacht is landelijk geregeld, zie voor meer informatie onder het tabblad jacht.

De verantwoordelijkheden voor het populatiebeheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren zijn in Drenthe verdeeld over de provincie en de faunabeheereenheid (hier link toevoegen naar homepage van website FBE). De provincie stelt het faunabeleid (link naar ff beleidsplan en prov. Omgevingsverordening) en de regels op. De faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het planmatig beheer. Hiervoor stelt de FBE faunabeheerplannen op binnen de beleidskaders van de provincie. De faunabeheerplannen worden door de provincie goedgekeurd en indien nodig verleent de provincie een ontheffing. De FBE machtigt deze ontheffing door naar de wildbeheereenheden die vervolgens het beheer uitvoeren met de aangesloten jachthouders. Voor meer informatie zie onder het tabblad faunabeheerplannen en algemene ontheffingen.

Voor individuele aanvragen voor schadebestrijding van soorten die buiten de faunabeheerplannen vallen, kunt u terecht bij de provincie. Dat kan via het tabblad meldpunt faunaschade.

Vermoedt u een overtreding? Ga dan naar faunaovertredingen

Faunaloket Drenthe

Hier vindt u informatie over het Faunaloket Drenthe.

Jacht

Hier vindt u informatie over het jacht, wildsoorten, afschot registratie en wettelijke vereisten t.a.v. de jacht.

Beheer en schadebestrijding

Hier vindt u informatie over het beheer van diersoorten en schadebestrijding op landbouwgewassen.

Meldpunt Faunaschade

Hier vindt u informatie over het Meldpunt Faunaschade.

Meldpunt Faunaovertredingen

Vermoedt u een overtreding? Wordt er gejaagd buiten het jachtseizoen? Wordt er gejaagd door niet-jagers? Ga dan naar het Meldpunt Faunaovertredingen