Meldpunt Faunaschade


Particuliere Faunaschade

Dieren kunnen voor schade en overlast zorgen. De provincie Drenthe maakt onderscheid tussen schade bij landbouwbedrijven en schade bij particulieren. Particulieren komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Drenthe is een landelijke provincie, met veel natuur. De natuur komt dichtbij de mensen. De lusten én lasten ervan horen erbij. Dat is het uitgangspunt van de provincie Drenthe. Slakken en merels eten bijvoorbeeld fruit uit een moestuin. Een steenmarter vernielt kabels in een auto. En een konijn graaft in het gazon. Het zijn voorbeelden van (niet-bedrijfsmatige) schade die de provincie ziet als overlast. Het kan een schadepost zijn, maar het inkomen is er niet van afhankelijk. Bij particulieren is de eerste actie: het voorkomen van schade. Plaats bijvoorbeeld een net over de bessenstruiken in een moestuin. En als kippen ’s nachts in afgesloten hok zijn, kan een vos er niet bij.

Is er toch schade en/of overlast? Ondanks de acties om dit te voorkomen? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente is voor dit soort zaken het aanspreekpunt. Schade en overlast kan ook worden gemeld op www.mijnfaunazakenbij12.nl. De provincie deelt deze gegevens met de gemeenten in Drenthe. Voor de betrouwbaarheid van de schadegegevens is het nodig dat u eerst een account aanmaakt op de website van www.mijnfaunazakenbij12.nl. Deze gegevens kunnen bijdragen aan het faunabeleid van de provincie Drenthe.

Bedrijfsmatige Faunaschade

Bij landbouwschade is een tegemoetkoming in de schade soms mogelijk. Het is belangrijk dat de grondgebruiker heeft geprobeerd de schade te voorkomen. De middelen die daarvoor geschikt zijn staan in de verschillende schadepreventiekits; Faunaschade voorkomen. Bekijk de mogelijke maatregelen in de Preventiekit (bij12.nl).

Meld de schade bij het schademeldpunt via www.mijnfaunazakenbij12.nl.

Het volgende is hierbij van belang:

Aanvraag ontheffing

Via de site www.mijnfaunazakenbij12.nl is het ook mogelijk een aanvraag in te dienen van een tegemoetkoming in faunaschade. Als agrariër kunt u in bepaalde gevallen bij BIJ12-Faunazaken terecht voor een tegemoetkoming in faunaschade. Via de website van BIJ12 kunt u een aanvraag voor tegemoetkoming faunaschade indienen. Het is van belang dat u de aanvraag binnen 7 dagen nadat u de schade heeft geconstateerd bij BIJ12 indient. Ook moet u of uw jachthouder een ontheffing aanvragen voor ondersteunend afschot van de schadeveroorzakende dieren. Daarmee voorkomt u dat u geen tegemoetkoming ontvangt. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient u verder aan te tonen dat u zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en beperken. Dit houdt in dat de ontheffing minimaal op twee verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten. Op de website van BIJ12 leest u meer over de regels rondom de tegemoetkoming van faunaschade.

U kunt een ontheffing aanvragen voor het jagen op sommige diersoorten. Het gaat dan om de dieren die zorgen voor schade. Het doel is dan meer schade te voorkomen. Het Faunaloket verzorgt alle aanvragen voor opdrachten (voorheen aanwijzingen) ten behoeve van beheer en schadebestrijding. Uw aanvraag kunt u indienen via het formulier op de pagina Planmatig beheer en algemene ontheffingen.