Meldpunt Faunaschade


Particuliere Faunaschade

Via www.faunaschade.nl kunnen particulieren een melding doen van schade door vogels of zoogdieren (faunaschade). Bijvoorbeeld bij overlast van roeken of steenmarters.

Voor de betrouwbaarheid van de schadegegevens is het nodig dat u eerst een account aanmaakt op de website van www.faunaschade.nl.  Deze gegevens kunnen bijdragen aan het faunabeleid van de provincie Drenthe.

Bedrijfsmatige Faunaschade

Op www.faunaschade.nl kunnen grondgebruikers terecht voor een melding van faunaschade, of het aanvragen van een tegemoetkoming faunaschade.

Het volgende is hierbij van belang:

Tegemoetkoming faunaschade

Als agrariër kunt u in bepaalde gevallen bij het Faunafonds terecht voor een tegemoetkoming in faunaschade. Via de website van BIJ12 kunt u een aanvraag voor tegemoetkoming faunaschade indienen. Het is van belang dat u de aanvraag binnen 7 dagen nadat u de schade heeft geconstateerd bij BIJ12 indient. Ook moet u of uw jachthouder een ontheffing aanvragen voor ondersteunend afschot van de schadeveroorzakende dieren. Daarmee voorkomt u dat u geen tegemoetkoming ontvangt. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient u verder aan te tonen dat u zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en beperken. Dit houdt in dat de ontheffing minimaal op twee verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten. Op de website van BIJ12 leest u meer over de regels rondom de tegemoetkoming van faunaschade.