Faunaloket


De verantwoordelijkheden voor faunabeheer zijn verdeeld over verschillende organisaties. De provincie Drenthe en de Faunabeheereenheid Drenthe zijn beiden verantwoordelijk voor populatiebeheer en beheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren. Hierdoor is het niet altijd duidelijk met welke organisatie contact moet worden opgenomen voor vragen met betrekking tot faunabeheer. Voor sommige soorten kon een aanvraag schadebestrijding worden ingediend bij de Faunabeheereenheid terwijl in andere gevallen een soort onder de bevoegdheid van de provincie viel.

Om er voor te zorgen dat een aanvrager altijd bij de juiste organisatie terecht komt hebben de provincie Drenthe en de Faunabeheereenheid Drenthe samen het Faunaloket Drenthe opgericht. Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt uw aanvraag schadebestrijding indienen en vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.